BLOG SME_ P.VISOLAJSKÝ: Učitelia, makajte!

To sa nenájde na celom Slovensku žiadny riaditeľ školy, ktorý by ponúkol pánovi učiteľovi Žarnayovi miesto ?  To sa medzi niekoľko tisícmi neadekvátne zaplatených učiteľov nenájde aspoň niekoľko stovák učiteľov, čo povie nahlas: Žarnay má pravdu a my stojíme za ním!? Ak môžem, rád ako predseda LOZ pomôžem Novým školským odborom, ak by sa chceli postaviť za…