M. PLŠKOVÁ: NEHOVORTE TO

Štyri vety, ktoré úspešní ľudia nikdy nevyslovia: 1. To sa nedá. Osoby, ktoré sa predčasne vzdávajú, to v živote ďaleko nedotiahnu. Úspešní sa nikdy nezameriavajú na prekážky. Svoju pozornosť sústreďujú na výsledky a hľadanie alternatívnych spôsobov, ako cieľ dosiahnuť. Aj Tomáš Baťa raz povedal: “Nehovor, že to nejde. Radšej povedz, že to zatiaľ neovládaš.” 2. Moja…