ZO VŠETKÝCH STRÁN

Do slova a do písmena zo všetkých strán aj tých politických sa vynárajú tí, ktorí chcú vzkriesiť slovenské školstvo, povýšiť ho na piedestál, vrátiť mu zašlú slávu. Skupina skvelých ľudí sa spojila v kampani A DOSŤ! Nehazardujem s budúcnosťou Slovenska,