PRACOVNÉ STRETNUTIE

Na pracovnom stretnutí  v Leviciach 3. 12. 2015 sme sa s p. Poliačikom a p. Grohlingom  zhodli v tom, že: Školstvo a učitelia potrebujú peniaze.  Školstvo a učitelia potrebujú možnosť voľnosti.