ČO TREBA ŠKOLSTVU

Školstvo nevyhnutne potrebuje:                     Zvýšiť normatív na žiaka o 30% Jednoznačne určiť výšku normatívu na žiaka pre rôzne typy škôl Zabezpečiť aby všetci žiaci spadali pod ministerstvo školstva Zabezpečiť aby normatív na žiaka prišiel priamo zo štátnej pokladnice na školu, bez výnimiek Jednoducho a transparentne rozdeliť normatív na prevádzku…