V ODBOROCH JE SILA

Pred dvoma rokmi bolo na ministerstve školstva jednanie medzi zástupcami Nových školských odborov a ministrom školstva. Do vyjednávacej miestnosti 15 minút pred vtedajším ministrom školstva Pellegrinim prišiel štátny tajomník pán Draxler. Po krátkom zoznámení sa arogantne opýtal zástupcov NŠO na počet členov a nečakajúc na odpoveď sa uškrnul. Uškrnutie by sa dalo preložiť asi takto…