STRETNUTIE S OZ PŠaV

Dňa 28. 4. 2016 na pôde Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prebehlo rokovanie zástupcov Nových školských odborov – Ľudovíta Sebelédiho a Aleny Kováčovej a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku reprezentovaného Pavlom Ondekom, Evou Klikáčovou a Ivanom Šóšom. Cieľom stretnutia bolo priblížiť si navzájom aktivity, ktoré vykonávajú obidve organizácie pre svojich členov. Veľmi detailne…