II. SNEM NŠO

Nové školské odbory sú tu štyri roky. Je to veľa, či málo? Urobili sme dosť, mohli sme viac? Odpovede na tieto a podobné otázky budeme hľadať na II. Sneme NŠO, ktorý sa bude konať 11.6.2016, od 13:00, na SOŠ gastronómie a CR, Levická 40, NITRA. Podľa Stanov NŠO končí štvorročné volebné obdobie predsedu NŠO a členov…