PODPORUJEME NÁVRH SKU

Dňa 17. mája 2016 dala Slovenská komora učiteľov zásadnú pripomienku v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní. Zásadná pripomienka vychádza z požiadaviek SKU do programového vyhlásenia vlády SR v oblasti regionálneho školstva: “1. Oblasť financovania školstva – Zabezpečiť v r. 2016 zvýšenie tarifných platov…