BOJOVÁ PORADA

Nálada bola v Berlínke búrlivá. Niet sa čo diviť, vláda v rozpore s Programovým vyhlásením:” Vláda vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia……………………” znova pleskla po papuli učiteľom šiestimi percentami do tarifných platov. 6% ! Atraktivita učiteľského povolania pre nastupujúceho učiteľa tak stúpla zo 613,5€ v hrubom na brutálnych cca 650€ v hrubom.…