DEJEPISNÁ BUBLINKA

  p. minister, Prebehol niekde nejaký pilotný program /zopár škôl/ o korelácii počtu hodín dejepisu s radikalizáciou spoločnosti? Máme vyhodnotené také výsledky? Abo sa to zas šupne na základe dojmov, plošne a potom budeme kukať, že čo to spravilo? Existujú kompletne vypracované metodické materiály k tejto problematike, abo sa budú zas tvoriť /učiteľmi/za pochodu, popri vyučovaní, na kolene? Máme…