REFORMNÉ AKČNÉ PÍSOMNÉ SLOVNÉ HODNOTENIE

Na obzore sa nám objavil akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017. Zatiaľ sponad horizontu vykúkajú byrokrati. Určili si plán, kde sa to hemží plánmi, komisiami, schémami, návrhmi, postupmi, skrátka nudná byrokratická omáčka ako má byť. Skutočné zmeny, teda skutočná reforma, ktorá pozostáva s peňazí na vyššie platy učiteľom a zamestnancom školstva, na materiálne…