SPOLOČNÉ KOMUNIKÉ ORGANIZÁCIÍ

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania školstva a osobitne platov pedagogických a odborných zamestnancov. Zámery deklarované v Programovom vyhlásení vlády na…

MORÁLNA DILEMA

Mám 25 rokov a tesne po skončení univerzity som sa zamestnal v škole. Mama zo mňa chcela farmára, starká farára. Ich túžby som odignoroval, aj keď po splnení ich sna by som sa mal asi lepšie, ako sa budem mať na ceste, ktorú som si doslova vysníval. Chcel som totiž robiť to, čo dnes robí…

MEDIWEB_ Vyhlásenie Asociácie sestier a pacientov ASAP ku vyjadreniam dekana Labaša

Nedostatok sestier na Slovensku nie je spôsobený zavedením vysokoškolského systému vzdelania v ošetrovateľstve, ale nízkym spoločenským a ekonomickým ohodnotením postavenia sestier. Vysokoškolské vzdelanie slovenských sestier oceňujú v zahraničí, kde slovenské sestry nachádzajú kvalitné pracovné podmienky a zaslúžené finančné aj morálne ocenenie. Čítajte viac: http://mediweb.hnonline.sk/spravy/vyhlasenia/vyhlasenie-asociacie-sestier-pacientov-asap-ku-vyjadreniam-dekana-labasa