U NOVÉHO MINISTRA

30. 3. 2016 boli k novému ministrovi p. Plavčanovi pozvaní zástupcovia Iniciatívy slovenských učiteľov – ISU a zástupcovia Slovenskej komory učiteľov – SKU. Obe strany povedali svoj názor na ďalšie smerovanie školstva a  prezentovali záujem spolupracovať. Za ISU sa stretnutia zúčasnil člen predsedníctva Nových Školských Odborov – NŠO,  Ondrej Pastierik.

STRETNUTIE OTÁZOK

Ako fajn, keď sa ľudia pýtajú. Stretli sme sa 10. 3. 2016 v Martine. Príjemná atmosféra, otázky a odpovede. Nič všeobecné, samé konkrétnosti z činnosti odborovej organizácie na škole. Čo? Kedy? Ako? Nadčasová práca, doplnkové dôchodkové percentá, pracovný čas, péenka, sociálny fond, dovolenka, náhradné voľno, kolektívna zmluva na škole, problémy, zákony, pracovný čas, stanovy, členstvo…