ATRAKTIVITA POVOLANIA

Vznikli sme 2. 6. 2012, po tom ako vláda nereagovala na našu Petíciu Bledomodrej stužky, ktorú podpísalo cca 56 000 občanov. Dnes zastupujeme 41 základných organizácií a cez 1000 členov. Hlavným cieľom NŠO bolo a stále je:        Zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania. A ako to vlastne v skutočnosti je? Nástupný plat vysokoškolsky vzdelaného učiteľa v regionálnom školstve je: 613€…

BOJOVÁ PORADA

Nálada bola v Berlínke búrlivá. Niet sa čo diviť, vláda v rozpore s Programovým vyhlásením:” Vláda vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia……………………” znova pleskla po papuli učiteľom šiestimi percentami do tarifných platov. 6% ! Atraktivita učiteľského povolania pre nastupujúceho učiteľa tak stúpla zo 613,5€ v hrubom na brutálnych cca 650€ v hrubom.…

OKRÚHLY STÔL 19. 5. 2016

Diskusia k dobre pripraveným materiálom, vedená p. doc. Mederlym, bola konštruktívna. Návrhy diskutujúcich boli zapisované a v budúcnosti sa nádejáme, že aj budú zohľadnené. Zásadný bod – ATRAKTIVITA UČITEĽSKÉHO POVOLANIA, ale zodpovedaný nebol. Po 6% zvýšení platov pedagógov, ktoré plánuje vláda od 1. 9. 2016, bude nástupný plat učiteľa cca 670€ v hrubom a to zrejme…

PODPORUJEME NÁVRH SKU

Dňa 17. mája 2016 dala Slovenská komora učiteľov zásadnú pripomienku v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní. Zásadná pripomienka vychádza z požiadaviek SKU do programového vyhlásenia vlády SR v oblasti regionálneho školstva: “1. Oblasť financovania školstva – Zabezpečiť v r. 2016 zvýšenie tarifných platov…

II. SNEM NŠO

Nové školské odbory sú tu štyri roky. Je to veľa, či málo? Urobili sme dosť, mohli sme viac? Odpovede na tieto a podobné otázky budeme hľadať na II. Sneme NŠO, ktorý sa bude konať 11.6.2016, od 13:00, na SOŠ gastronómie a CR, Levická 40, NITRA. Podľa Stanov NŠO končí štvorročné volebné obdobie predsedu NŠO a členov…

SPOLOČNÉ KOMUNIKÉ ORGANIZÁCIÍ

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania školstva a osobitne platov pedagogických a odborných zamestnancov. Zámery deklarované v Programovom vyhlásení vlády na…

PRACOVNÝ UTOROK NŠO

Na prvom pracovnom stretnutí s ministrom školstva p. Plavčanom sa 3. 5. 2016 zúčastnili štyria členovia predsedníctva NŠO. predstavili sme NŠO /zastupujeme 40 základných organizácií a približne 1000 členov/ vyjadrili sme podporu požiadavkám ISU, SKU a Deklarácii OZ PŠaV predložili sme ministrovi ciele NŠO   okrem financií sme bližšie rozdiskutovali body o Radách škôl /potreba parity pedagógov v…