OKRÚHLY STÔL O PROBLÉMOCH V ŠKOLSTVE

Na deň učiteľov 28.3.2015 zvolal minister školstva SR Juraj Draxler okrúhly stôl o budúcnosti školstva, kde sa diskutovalo o pálčivých školských témach a hľadal sa konsenzus vo viacerých otázkach. Stretnutie sa uskutočnilo v divadle Aréna v Bratislave, kde bolo prítomných viacero profesných a odborových organizácií. Za vedenie Nových školských odborov (NŠO) sa ho zúčastnili: Ľudovít…

NAPRIEK VŠETKÉMU

Opäť je tu…Deň učiteľov. Sviatok by to mal byť, oslava tých, ktorí veľkou mierou prispievajú k tomu, akí ľudia vyrastú z dnešnej mladej generácie. Sviatok by to mal byť a oslava… Mnohí si aj spomenú, ocenia kvietkom, tí najvyšší aj medailou a slovami porozumenia: “Vaše povolanie patrí k najnáročnejším, vyžaduje si celého človeka a často prináša aj pocity sklamania…

DEMONTÁŽ DEMOKRACIE

Plánovaný program zasadnutia predsedníctva 16. 3. 2015 v Banskej Bystrici sme prerušili po správe o posunutí návrhu novely Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ministrom školstva Jurajom Draxlerom. SME PROTI DEMONTÁŽI DEMOKRACIE V ŠKOLSTVE S nevôľou vnímame fakt, že v návrhu zákona sa prideľuje zriaďovateľom škôl právo veta pri voľbe riaditeľov škôl. Tento návrh považujeme…

STRETNUTIE PREDSEDNÍTVA NŠO Banská Bystrica

Dátum 15. 3. 2015, čas 18:00 predsedníctvo NŠO začalo pracovať v zasadačke penziónu Art. Pripravujeme sa na témy, ktoré ste nám navrhli, riešime prípravu druhej  konferencie o Bossingu a mobbingu, Ak ešte váhate, či prísť medzi nás, prihláste sa – vyplňte prihlasovací formulár:

NÁVŠTEVA U PREZIDENTA SR

10. marca 2015 sa predseda NŠO Ľudovít Sebelédi, spolu so zástupcami OZPŠaV a SKU, zúčastnil rokovania s p. prezidentom A. Kiskom, na tému postavenia učiteľa a vzdelania v spoločnosti.   Body, ktoré nadniesol Ľudovít Sebelédi, sú totožné s hlavnými cieľmi NŠO a zachytávajú aktuálne problémy slovenských učiteľov: Rady škôl, ich postavenie a funkčnosť. V radách škôl by mali mať…