ALIANCIA STREDOŠKOLÁKOV

30. marca 2017 sa konala v Záhrada – Centrum nezávislej kultúry tretia Programová konferencia Aliancie stredoškolákov. Cieľom nášho programového stretnutia bolo zadefinovať jasné priority Aliancie do ďalšieho obdobia. Naši lídri predstavili návrhy na riešenie tém ako uznanie neformálneho vzdelávania alebo hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu zo strany žiakov. Konferencie sa zúčastnil aj zástupca Nové školské odbory…

ROZPOROVÉ KONANIE K ZÁKONU 597

22.3.2017 sa na MŠVVaŠ bude konať rozporové konanie k zákonu 597. V súlade s pripomienkami Slovenskej komory učiteľov (SKU) sme predložili 22.2. 2012 zásadné pripomienky k zákonu. Za najdôležitejšie v NŠO pokladáme: zvýšiť podiel HDP  na úroveň vyspelej Európy – 6%   zjednotiť financovanie a riadenie školstva pod MŠVVaŠ zabezpečiť zvýšený a 100% normatív priamo na…

OKRÚHLY STÔL O PROBLÉMOCH V ŠKOLSTVE

Na deň učiteľov 28.3.2015 zvolal minister školstva SR Juraj Draxler okrúhly stôl o budúcnosti školstva, kde sa diskutovalo o pálčivých školských témach a hľadal sa konsenzus vo viacerých otázkach. Stretnutie sa uskutočnilo v divadle Aréna v Bratislave, kde bolo prítomných viacero profesných a odborových organizácií. Za vedenie Nových školských odborov (NŠO) sa ho zúčastnili: Ľudovít…

NAPRIEK VŠETKÉMU

Opäť je tu…Deň učiteľov. Sviatok by to mal byť, oslava tých, ktorí veľkou mierou prispievajú k tomu, akí ľudia vyrastú z dnešnej mladej generácie. Sviatok by to mal byť a oslava… Mnohí si aj spomenú, ocenia kvietkom, tí najvyšší aj medailou a slovami porozumenia: “Vaše povolanie patrí k najnáročnejším, vyžaduje si celého človeka a často prináša aj pocity sklamania…

VODOHOSPODÁRSKE PROFESIE

Dnes sú médiá plné správ o potrebe zaviesť nové odborné predmety do škôl. Vodohospodári sú medzi tými, ktorých to naozaj zaujíma. Náš kolega Mgr.Mário Micenko pomáha s prieskumom o vodohospodárskych profesiách a možnostiach ich výchovy na odborných školách. Zúčastnite sa tohto prieskumu a ak máte na vašej škole alebo ste mali skúsenosti so spomínanými odbormi,…

VITAJTE

Pružne, rýchlo, aktuálne chceme informovať o dianí v NŠO, zdieľať svoje názory, dať priestor tým ktorí nám chcú niečo povedať, reagovať na situáciu v slovenskom školstve.