PREDSEDA NŠO ZA OKRÚHLYM STOLOM

Odznelo z úst predsedu NŠO. Školstvo potrebuje: 1. Peniaze na mzdy učiteľov, aby sa učitelia mohli venovať len a len deťom 2. Peniaze, aby do školstva prišli pracovať len tí najlepší 3. Peniaze na knihy, pomôcky, aby vyučovanie mohlo byť názorné a efektívne 4. Peniaze na budovy, aby sa deti mohli vzdelávať v primeranom prostredí 5.…

Ján MACEK: POMÔŽE UŽ LEN JEDINÉ…

Predpokladám, že sa každý normálny učiteľ a učiteľka zhodnú na tom, že pre každú slovenskú vládu bolo doteraz školstvo, najdôležitejšia investícia štátu, nepodstatnou záležitosťou. Zanedbanie investovania do školstva začína prinášať výsledky. Stagnácia a retardácia školstva je čoraz viditeľnejšia. Príznaky krízy slovenského školstva stručne a výstižne spísali

ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA V BB

Predsedníctvo NŠO sa v dňoch 19. – 21. 11. 2015 stretlo v Banskej Bystrici. Popoludní o 15:00 sa predseda NŠO Ľ.Sebelédi zúčastnil stretnutia  učiteľov z Iniciatívy banskobystrických učiteľov – IBBU, ktorí sa taktiež zapojili

ZO VŠETKÝCH STRÁN

Do slova a do písmena zo všetkých strán aj tých politických sa vynárajú tí, ktorí chcú vzkriesiť slovenské školstvo, povýšiť ho na piedestál, vrátiť mu zašlú slávu. Skupina skvelých ľudí sa spojila v kampani A DOSŤ! Nehazardujem s budúcnosťou Slovenska,

UŽ LEN SA PRIDAŤ

Neľutujem, že som jediný voľný deň v týždni precestovala kvôli dvom hodinám strávených na námestí v Bratislave. Keď som sa o iniciatíve bratislavských učiteľov dozvedela, neváhala som ani chvíľu. Už názov sľuboval, že to nebude klasické a ani formálne zhromaždenie. Tí, ktorí ho odsudzovali vopred, či tí, ktorí ho posudzovali len podľa názvu,

ZRAZ DLHÝCH NOSOV

Nestačí byť len priorita bez peňazí „Podporujeme akciu, dokonca som aj jej signatárom a vo štvrtok tam budem,“ hovorí Predseda Nových školských odborov na Slovensku Ľudovít Sebelédi. Chystajú sa tam podľa neho aj viacerí ich členovia. Schválené štvorpercentné navýšenie platov totiž nič nerieši, dodáva. Priemerný plat učiteľa nedosahuje na Slovensku ani polovicu priemerného platu vysokoškolsky…