STRETNUTIE S OZ PŠaV

Dňa 28. 4. 2016 na pôde Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prebehlo rokovanie zástupcov Nových školských odborov – Ľudovíta Sebelédiho a Aleny Kováčovej a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku reprezentovaného Pavlom Ondekom, Evou Klikáčovou a Ivanom Šóšom. Cieľom stretnutia bolo priblížiť si navzájom aktivity, ktoré vykonávajú obidve organizácie pre svojich členov. Veľmi detailne…

S PREDSEDNÍCTVOM V RUŽOMBERKU

V piatok  22.apríla 2016  od 13:00 sa v Ružomberku, v hoteli Á-čko uskutočnilo pravidelné stretnutie členov s predsedníctvom NŠO. Členova predsedníctva usilovne pracovali už od štvrtka večera. Druhého stretnutia (prvé bolo v januári v Považskej Bystrici) v tomto roku sa zúčastnili viacerí predsedovia existujúcich ale aj pripravovaných základných organizácií a individuálni členovia. Program bol naozaj bohatý. Vymenili…

OK, ZJEDNOŤME SA!

Prečítal som si v denníku Sme výrok predsedu OZPŠaV pána Ondeka –  ” Zjednotili sme sa. Nejde len o odbory, ale ale aj o asociácie a Slovenskú komoru učiteľov.” Tak OK, nech sme teda jednotní! Teraz ma už len zaujíma, ako bude jednota vyzerať a čo sa asi tak bude diať ďalej? Zajtra bude v…

VYHLÁSENIE K PROTESTU

Nové školské Odbory /NŠO/ chápu súčasnú protestnú iniciatívu ako logické vyústenie protestov a štrajku Iniciatívy slovenských učiteľov /ISU/. Programové vyhlásenie vlády nezohľadnilo požiadavky učiteľov a preto vyzývame členov a sympatizantov NŠO, aby sa do protestov opäť zapojili. Budúcnosť našich detí za to stojí.

POCHOD BRATISLAVOU

Oslavný, či protestný? Naozaj som zvažoval ísť, či neísť. Z Levíc je dosť ďaleko, rokuje sa, nechce sa mi…. No napokon rozhodli skúsenosti. Veď koľko tu už bolo podobných programových vyhlásení vlád? Koľkorát sme s nádejou čítali slová: Vzdelanosť občanov Slovenskej republiky, ktorú má zabezpečovať v prvom rade kvalitné školstvo, je základným a nevyhnutným predpokladom……….. Vláda SR…

PRACOVNÉ STRETNUTIE ISU

2. 4. 2016 sa na pracovnej porade v Banskej Bystrici stretli zástupcovia Iniciatívy slovenských učiteľov ISU.    Nové Školské Odbory zastupoval za Iniciatívu levických učiteľov predseda NŠO – Sebelédi a za Iniciatívu banskobystrických učiteľov člen predsedníctva NŠO Pastierik. Zmena nepríde sama. Zmenu nám nik neprinesie na tácke. Zmenu musíme začať sebou. Prajem vám veľa síl a…