CIELE NŠO

Na stretnutí predsedníctva 4. – 5.januára 2015, v Košiciach sme aktualizovali ciele NŠO.

C i e l e  Nových školských odborov

 1. 6% HDP do školstva.
 2. Priemerný plat učiteľa zvýšiť na úroveň 80% priemeru zarábajúceho vysokoškoláka na Slovensku.
 3. Upraviť tarifný plat v súvislosti s počtom odpracovaných rokov (+ 1% každý rok).
 4. Prispôsobiť stupne v platových tabuľkách pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov až do dosiahnutia dôchodkového veku.
 5. Po 30 rokoch odpracovaných v školstve znižovať každý rok základný úväzok učiteľa a odborného zamestnanca o 1 hodinu pri zachovaní platu.
 6. Dovolenku pre pedagogických a odborných zamestnancov zvýšiť o 1 týždeň v zákone. Zvážiť možnosť skrátenia prázdnin pre žiakov.
 7. Znížiť úväzok na 20 hodín týždenne pre pedagogických zamestnancov SŠ aj ZŠ. MŠ a vychovávatelia 23 hodín týždenne.
 8. Definitíva pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 6 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku.
 9. Paritné zastúpenie pedagogických zamestnancov školy v Rade školy (Vyhláška č. 291/2004) a zabezpečenie imunity členov Rady školy proti prepusteniu.
 10. Povinne zaviesť zmluvu o výučbe medzi rodičmi a školou, zvýšiť právomoci učiteľa v zákone.
 11. Znížiť povinnú školskú dochádzku na 9 rokov.
 12. Zabezpečiť priame financovanie škôl zo štátnej pokladnice.
 13. Materské školy, školské kluby detí a školské jedálne financovať z prenesených kompetencií.
 14. Zmenu zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, navrhneme explicitne uviesť, že učiteľ môže činnosť súvisiacu s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vykonávať mimo pracoviska.
 15. Študentom vysokých škôl pedagogického smeru zvýšiť počet hodín praxe.
 16. Získaním malého doktorátu /PaedDr., PhDr./ zaradiť učiteľa automaticky do 11. platovej triedy/, vedeckú hodnosť PhD. zaradiť do 12. platovej triedy.
 17. Priznať 13. plat pre zamestnancov školstva vo výške minimálne 100% tarifného platu.
 18. Predškolskú výchovu uzákoniť rok pred nástupom do školy ako povinnú dochádzku.
 19. Znížiť maximálny počet detí a žiakov v triedach.
 20. Znížiť počet žiakov na učiteľa, pokiaľ sa jedná o delené triedy (skupiny – napr. TV, informatika, cudzie jazyky) v súčasnosti je to 25 detí na učiteľa.
 21. Preplácať pracovnú neschopnosť (PN) vo výške 50% prvé 3 dni, ďalších 7 dní vo výške 70%.
 22. Poskytnúť zamestnancom školstva stravné lístky s možnosťou voľby stravovacieho zariadenia, vrátane školskej jedálne.
 23. Zrušiť časovú platnosť kreditov.
 24. Prijať zákon o bossingu a mobbingu.

O našich cieľoch sme maximálne otvorení diskutovať .

Stiahnite si Ciele NŠO

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s