STRETNUTIE NA HRONE

Malé päť ročné jubileum zaznamenalo naše podujatie s nádychom recesie splav po rieke Hron s názvom Slovenské školstvo dolu vodou. Našou najväčšou túžbou je zmeniť recesiu na na vodácku turistiku pre učiteľov a ich priateľov, no NEDÁ SA. Už päť rokov vyvíjame a podporujeme všetky aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu podmienok v našom školstve,