Závery konferencie 2015

Účastníci konferencie sa zhodli na spoločných záveroch:

  1. Prijať Zákon o mobbingu a bossingu
  • s jasnou definíciou bossingu a mobingu
  • s jasnou definíciou bosséra a mobbéra
  • platný pre zamestnancov o všetkých odvetviach
  • s jasnými a prísnymi sankciami
  1. Zvážiť zriadenie úradu školského ombudsmana
  2. Posilniť kompetencie Rady školy
  • zvýšiť zákonnú ochranu  členov RŠ
  • zvýšiť pomerný počet učiteľov v RŠ
  • zvýšiť právomoci v oblasti kontroly financií

Stiahnite si Spoločné závery

Advertisement