SPOLOČNÉ KOMUNIKÉ ORGANIZÁCIÍ

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania školstva a osobitne platov pedagogických a odborných zamestnancov. Zámery deklarované v Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 – 2020 nemajú dostatočné finančné krytie, a preto ich realizácia nebude možná. Dlhodobo pretrvávajúce problémy v školstve sa týmto len prehĺbia.
Prítomní zástupcovia organizácií sa zhodli na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií zo dňa 17. februára 2016.
Ďalej sa dohodli, že jedným z účinných spôsobov, ako presadiť spoločné požiadavky, je dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností legislatívneho procesu.
Účastníci stretnutia prediskutovali návrh usporiadať konferenciu ekonomických odborníkov na tému skutočných možností verejných financií, štátneho rozpočtu a kapitoly školstva na zabezpečenie financovania školstva na úrovni iných vyspelých štátov.
Za Nové Školské Odbory sa zúčastnila členka výboru NŠO Mgr. Bartkovjaková Jana.
Asociácia výchovných poradcov
Asociácia centier voľného času SR
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
Asociácia základných umeleckých škôl SR
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
Slovenská komora učiteľov
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Iniciatíva slovenských učiteľov
Študentská rada vysokých škôl
Rada mládeže Slovenska
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Združenie základných škôl Slovenska
Školský network
Komora školských logopédov
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
Rada vysokých škôl SR
Asociácia školskej psychológie
Školský výbor ECAV
Študentská sieť
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Nové školské odbory
Slovenská komora angličtinárov
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Iniciatíva Veda chce žiť!
OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied
Slovenská rada rodičovských združení
Združenie zamestnancov centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Slovenská rada rodičovských združení                                                                                                                                                           Združenie zamestnancov centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku

K bodu 6, závery stretnutia
– zúčastnené organizácie podporia Deklaráciu OZ PŠAV a partnernských organizácií;
– zúčastnené organizácie budú spoločne postupovať vo vytváraní tlaku na MŠ, MF a vládu SR, aby naplnila požiadavky z deklarácie;
– zúčastnené organizácie sa dohodli na usporiadaní konferencie ekonomických odborníkov o možnostiach navýšenia rozpočtovej kapitoly školstvo a vzdelávanie
– zo stretnutia bude vydané komuniké

Čítaj viac v zápise zo stretnutia 

                                                           Neveríme, že sa nedá…….

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s